Saturday, February 18, 2006

روش های پرورش خلاقیت در کودکانعنوان: روشهای پرورش خلاقیت در کودکان
عنوان اصلی: A parent's guide to raising creative kids
نویسنده: پیترسن،اولین
مترجم: نجفی،بهجت
ناشر: انتشارات پیک بهار
شابک: 7-24-7184-964
تعداد صفحات: 64ص
چاپ: دوم
موضوع: خلاقیت

خلاقیت یک محصول نیست،هر چند که حاصل آن در شنیدن،لمس کردن یا دیدن مشهود است،
خلاقیت در حقیقت فرآیند تفکر وعمل است.شما می توانید با تشویق کودکانتان به قبول راههای تازه در مشاهده،این مهارت مهم زندگی را به آنها بیاموزید وبه آنها نشان دهید که برای حل یک مساله بیش از یک راه وجود دارد.در این کتاب با توجه به اهمیت وجود خلاقیت در زندگی کودکان،به شما کمک می کند تا تفکر خلاق را در کودکانتان ایجاد کنید.برای تشویق خلاقیت در فرزندانتان با راهکارهای متعددی آشنا می شوید.
تمامی این راهکارها آسان هستند ولوازمی هم که برای آن توصیه شده اند به راحتی قابل دسترسی اند.همچنین با روشهائی آشنا می شوید که می توان به وسیله آنها تخم خلاقیت وتفکر واگرا را در کودک رشد داد.
فعالیتهای این کتاب برای کودکان سنین بین 3-5 سال مناسب است.
فهرست مطالب شامل موارد زیر است:
کاشتن تخم های خلاقیت-ابراز هنر خلاق--خلاقیت به کمک مواد طبیعی--خلاقیت به کمک مواد موجود در اطراف ما--خلاقیت در آشپزخانه --بازی خلاق--داستان گویی خلاق--خلاقیت به کمک موسیقی

الهام

0 Comments:

Post a Comment

<< Home