Monday, August 15, 2005

رشد و شخصیت کودک


عنوان: رشد و شخصیت کودک
عنوان اصلی:
Children development and personality 7th ed.
نویسنده: ماسن، پاول هنری (و دیگران)
مترجم: یاسائی، مهشید
ناشر: مرکز ( کتاب ماد)
چاپ اول: 1380
شابک:
964-305-650-3
تعداد صفحات: 815
موضوع: کودکان، روانشناسی

پیش ازهر چیز باید یادآور شویم که این کتاب، یک متن تثبیت شده ی درسی دانشگاهی است و تبعا سبک و سیاق آن با کتاب های عمومی تر متفاوت است. نویسندگان این کتاب را برای آشنایی دانشجویان با فرایند رشد و تحول شخصیت کودک نگاشته اند از این رو در سراسر کتاب با تعاریف علمی و دقیق، تشریح نظریه های اصلی در هر حوزه و نمونه های تحقیقات میدانی بر می خوریم.
چهار دوره سنی در چهار بخش این کتاب مورد بررسی قرار گرفته است: رشد پیش از تولد، شیرخوارگی و نوپایی(تولد تا تقریبا سه سالگی)، اوایل و اواسط دوران کودکی ( حدود سه تا دوازده سالگی)، دوران نوجوانی (دوازده تا بیست سالگی). مطالعه ی رشد در قلمروهای رشد جسمی و زیست شناختی، عملکرد شناختی و رفتار عاطفی-اجتماعی، همگانی های رشد انسان، و نیز اساس تفاوت های فردی در این چهار بخش بررسی شده است و به عوامل مؤثر اصلی نظیر خانواده، مدرسه، همسالان و رسانه های جمعی نیز پرداخته شده است.
یکی از بخش های جالب کتاب بخش سوم است که به رشد شناختی و زبان (نحوه یادگیری زبان و عوامل مؤثر در یادگیری زبان، مطالعه رشد شناختی، یادگیری و پردازش اطلاعات، فرایندهای شناختی)،هوش و موفقیت (تعریف و مفهوم سازی هوش، ابعاد هوش، نظریه ها و آزمون های هوش، انگیزش و موفقیت در مدرسه، تاثیرات محیطی و تفاوت های فردی از لحاظ هوش و موفقیت) پرداخته است.
در بخش چهارم به هویت (نظریه های رشد اجتماعی و فردی، پیدایش درک از خود، الگویابی جنسیتی، عواطف، واختلالات عاطفی)، رشد رفتار اجتماعی (روابط با همسالان، دوستی، خویشتن داری و رشد اخلاقی، پرخاشگری)، اجتماعی شدن در خانواده ( عوامل تعیین کننده روش های فرزندپروری، روش ها و تاثیرات، عوامل موثر در اجتماعی شدن خانواده)، اجتماعی شدن در بیرون از خانواده ( مهد کودک و مدرسه، همسالان، تلویزیون، دلت و عوامل اقتصادی) پرداخته شده است.
در بخش پنجم نیز نوجوانی ( رشد جسمانی، رشد جنسی در دوجنس، جنبه های روان شناختی بلوغ، بلوغ زودرس و دیررس در دو جنس، رشد شناختی در نوجوانی، رفتار جنسی، روابط فرزندان و والدین وایجاد خودمختاری، نوجوانان و همسالان، هویت و شکل گیری آن، رشد اخلاقیات و ارزش ها، انتخاب شغل، نوجوانان و موادمخدر، فرار، بزهکاری، اختلالات روانی-جسمانی) بررسی شده.
هر بخش از چندین فصل تشکیل شده، و هر فصل در انتها دارای خلاصه مطالب، سوالات، واژه نامه و منابع پیشنهادی است. در پایان کتاب نیز کتابشناسی، فهرست موضوعی ونمایه به چشم می خورد. کتاب همراه با جداول، تصاویر و نمودارهای متعدد برای روشن تر کردن بحث ها و آزمایش های میدانی تدوین شده است.

نظرشخصی: مطالعه این کتاب رو به کسانی توصیه می کنم که مایلند با معیارها و تعاریف علمی نگاهی به درون فرزندشون بندازن! این کتاب کتابیه برای شناخت بیشتر کودکان و نوجوانان و درک مراحل رشد اون ها با نگاهی به نظریه های روانشناسان و محققان مختلف دراین موردها، از همین رو کم تر جنبه نسخه پیچی برای تربیت داره بلکه بیشتر به شناخت ما اضافه می کنه.

ندا

3 Comments:

 • Great work!
  [url=http://thhqylyw.com/xqks/jscl.html]My homepage[/url] | [url=http://isrpgrbb.com/dksb/kxkc.html]Cool site[/url]

  By Anonymous Anonymous, at 6:36 am  

 • By Anonymous Anonymous, at 6:36 am  

 • Great work!
  http://thhqylyw.com/xqks/jscl.html | http://bxkswixr.com/jkib/xskk.html

  By Anonymous Anonymous, at 6:36 am  

Post a Comment

<< Home