Saturday, May 13, 2006

معجزه تشویق

عنوان: معجزه تشویق
نویسنده:مارستون، استفانی
مترجم:تمدن(مالکی)، توراندخت
چاپ اول:1375
شابک:2-34_5524-964
ناشر:انتشارات علمی

چگونه می توان فرزندانی دوست داشتنی،خلاق ،صادق وبا اعتماد به نفس تربیت کرد؟
همه پدر ومادرها بهترین آرزوها را برای بچه های خود دارند.در این کتاب شما با شگردها ورویکردهای ثابت شده توسط یک روانشناس کودک آشنا می شوید. استفانی مارستون ابزار مخصوصی را برای مقابله با رفتار نومید کننده کودک ارائه داده، وراهبردهایی را برای تقویت مهم ترین عامل ،یعنی اعتماد به نفس ارائه می دهد. در این کتاب شما می آموزید:
چگونه کودک را تشویق به همکاری کنید واز مبارزه برای قدرت جلوگیری کنید.
چه موقع نه بگویید.
به کودکتان کمک کنید احساسات خود را بیان کند.
ضمن تشویق کودک به استقلال ومسئولیت پذیری،محدودیت های رفتار جدی وروشنی برای اوقائل شوید.
حس کفایت واعتماد کودکتان را بالاببرید.
خشم خود را به گونه ای سازنده بیان کنید واثرات منفی انتقاد را خنثی کنید.
مهارت های ارتباطی را تقویت کنید والگوهای خود مخرب خانواده را بشکنید.
حس اعتماد به نفس خود را در فرآیند بزرگ کردن کودکانتان بالا ببرید.
این کتاب به والدینی که با فرزندان خود مشکل عاطفی یا رفتاری دارند قویا توصیه می شود.

شکوفه راستگو

4 Comments:

Post a Comment

<< Home