Saturday, March 18, 2006

تربیت مسموم


عنوان: تربیت مسموم
عنوان اصلی: Toxic parents
نویسنده: فوروارد،سوزان
مترجم: قراچه داغی ،مهدی
ناشر: نشر پیکان
نوبت چاپ: چاپ دوم،1380
شابک:0-162-328-964
تعداد صفحات: 356ص

همه والدین،بدون استثنا گهگاه اشتباه می کنند.همه والدین گاهی در مقام کنترل بیش از اندازه فرزندان خود ظاهر می شوند واغلب والدین،حتی اگر به ندرت هم باشد،فرزندان خود را مجازات می کنند.آیا می توان گفت این طرز برخورد از آنها انسانهایی ظالم وستمگر می سازد؟البته که نه،پدر ومادر هم انسان هستند و برای خود مسایل بی شمار دارند،اما هستند پدران ومادرانی که انگاره های رفتاری منفی آنها در زندگی کودک حضور ادامه دار دارد.این والدین به فرزندان خود آسیب می رسانند ودر این کتاب با عنوان والد سمی از آنها یاد شده است.کودکانی که محصول تربیت اینگونه والدین هستند ،وقتی به دوران بلوغ می رسند،ایجاد تصویر ذهنی مثبت از خود برایشان دشوار است ونداشتن اعتماد به نفس واحساس بی ارزشی ناشی از آن می تواند بر تمامی جنبه های زندگی آنان تاثیر بگذارد.

هر چند این کتاب ،کتابی است که بیشتر به منظور کمک به کودکان بالغ شده والدین سمی نوشته شده،اما خواندنش می تواند ما را با جنبه های مهم تربیتی و تاثیرات وحشتناک بعضی رفتارها روی کودک بی گناه –حتی پس از مرگ والد-آشنا سازد.اگر کودکان بالغ شده خود را از میراث احساس گناه،تنفر از خود وخشم رها سازند،فرزندان خود را هم آزاد خواهند کرد وبه فرزندانشان هدیه یک والد سالم را خواهند داد.

الهام

0 Comments:

Post a Comment

<< Home